orv-15-maskin-se - page 12

ATV & RANGER 20
TILLBEHÖR OCH KLÄDER
2015
HÄMTA DIN NYA
TILLBEHÖRS­
KATALOG
HOS DIN LOKALA
ÅTERFÖRSÄLJARE
Alla priser är rekommenderade priser inkl moms. Polaris Scandinavia AB förbehåller sig rätten att ändra priser
och specifikationer, samt reserverar sig för eventuella tryckfel. Östersund, februari 2015.
Polaris Scandinavia AB
2015 POLARIS OFF-ROAD VEHICLES
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 12
Powered by FlippingBook